Kontakt

Välkommen till

Västra Ingarö Vägförening


Kontaktvägar till styrelsen

Bästa sättet att komma i kontakt med oss är genom att skicka ett mail till info@vivf.se. Mailet, alternativt brevet, bör innehålla en kortare beskrivning av ert ärende samt hur vi kan nå er. Vi svarar så snart vi kan dock senast två veckor efter det att vi mottagit er korrespondans.

Vill ni hellre skicka brev går det också bra. Då är adressen:

Västra Ingarö Vägförening

c/o Claes Malmberg

Forsviksvägen 6

134 61 Ingarö


Styrelsen 2020/2021

Ordförande

Christoffer Lindquist, 073-406 74 46

Ringstensuddevägen 2Vice ordförandetf Vägfogde

Torbjörn Björk


Postmottagare / medlemsadministratör

Claes Malmberg

Forsviksvägen 6

134 61 Ingarö


Styrelseledamot

Markus Lindblad

Torbjörn Björk

Johan Rydergård


Suppleanter

Josephine Pizzoni


Revisorer

Björn Christoffersson

Mats Igelmark


Revisorssuppleanter

Vakant


Valberedning

Bo Larsson