Kontakt

Välkommen till

Västra Ingarö Vägförening


Kontaktvägar till styrelsen

Bästa sättet att komma i kontakt med oss är genom att skicka ett mail till info@vivf.se. Mailet, alternativt brevet, bör innehålla en kortare beskrivning av ert ärende samt hur vi kan nå er. Vi svarar så snart vi kan dock senast två veckor efter det att vi mottagit er korrespondans.

Vill ni hellre skicka brev går det också bra. Då är adressen:

Västra Ingarö Vägförening

c/o Claes Malmberg

Forsviksvägen 6

134 61 Ingarö


Styrelsen 2019/2020

Ordförande

Göran Näsman (Sök inte kontakt med Göran utan ta hellre kontakt med någon annan i styrelsen fram till nästa ordninarie årsstämma.)


Vice ordförande

Christoffer Lindquist, 073-406 74 46

Ringstensuddevägen 2


tf Vägfogde

Torbjörn Björk


Postmottagare / medlemsadministratör

Claes Malmberg

Forsviksvägen 6

134 61 Ingarö


Styrelseledamot

Markus Lindblad

Torbjörn Björk

Johan Rydergård


Suppleanter

Claes Malmberg


Revisorer

Ulla Pohjonen

Mats Igelmark


Revisorssuppleanter

Britt Wissing


Valberedning

Ulla Sundberg

Bo Larsson