Information och FAQ

Välkommen till

Västra Ingarö Vägförening


Frågor och svar


F: Får jag skotta ut snö på vägen från min uppfart?

S: Nej, det är förbjudet att skotta ut snö på vägen från den egna uppfarten. Upplogade vallar får man finna sig i och snön ska skottas sidledes eller in på den egna fastigheten.


F: Får jag använda egna maskiner för att ploga en del av vägen utanför min fastighet?

S: Nej, arbetet som utförs på vägen omfattas av arbetarskydd och försäkringar i händelse av olycka. Skulle egen snöröjning tillåtas åsidosätts allt försäkringsskydd och detta kan leda till oönskade tvistemål.


F: Hur ska jag ställa mitt sopkärl på vintern.

S: Sopkärl bör stå väl åt sidan på vintern för snöröjningens skull. Sopbilen når c:a 2 meter ut med armen som plockar upp kärlet.


F: Hur ska jag göra om jag behöver göra om eller bygga ny utfart mot vägen?

S: Kontakta styrelsen så snart som möjligt och arbeta tillsammans med dem för att finna en lämplig lösning. Kostanden för till- eller ombyggnaden står fastighetsägaren för, styrelsen har endast konsulterande roll.


F: Det rinner vatten från min uppfart ut på vägen, är detta ett problem?

S: Ja, vattnet ska ledas av uppfarten så att det rinner ut i därför avsedda diken. Konsultera gärna styrelsen innan åtgärd utförs. Samarbete mellan fastighetsägare och vägförening kan eventuellt förhindra ytterligare åtgärder.


F: Vad behöver jag tänka på om jag flyttar ut permanent till mitt sommarställe?

S: Du bör meddela styrelsen om ditt förändrade boende då det påverkar avgiften som ska betalas till föreningen. Detta gäller vid allt förändrat nyttjande av fastigheten. Använd gärna vårt formulär för detta ändamål.