Kontakt

Välkommen till

Västra Ingarö Vägförening


Kontaktvägar till styrelsen

Bästa sättet att komma i kontakt med oss är genom att skicka ett mail till info@vivf.se. Mailet, alternativt brevet, bör innehålla en kortare beskrivning av ert ärende samt hur vi kan nå er. Vi svarar så snart vi kan dock senast två veckor efter det att vi mottagit er korrespondans.

Vill ni hellre skicka brev går det också bra. Då är adressen:

Västra Ingarö Vägförening

c/o Ann-Kristin Särnbrink

Forsviksvägen 69

134 61 Ingarö


Styrelsen 2018/2019

Ordförande

Göran Näsman, 070-952 94 30

Tjällmoravägen 2

Vice ordförande

Christoffer Lindquist, 073-406 74 46

Ringstensuddevägen 2

tf Vägfogde


Postmottagare / medlemsadministratör

Ann-Kristin Särnbrink

Forsviksvägen 69

Styrelseledamot

Markus Lindblad

Ramsängsvägen 11


Suppleanter

Claes malmberg

Torbjörn Björk


Revisorer

Ulla Pohjonen

Mats Igelmark


Revisorssuppleanter

Britt Wissing


Valberedning

Ulla Sundberg

Bo Larsson